Πέρα από την συνεργασία σε θέματα εγκαταστάσεων, η εταιρία μας υπήρξε και αποκλειστικός διανομέας της Shell Gas, στην Ελλάδα, όσον αφορά τις συσκευές υγραερίου. Ως διανομέας της Shell Gas σύναψε, κατά καιρούς συμφωνίες και δημιούργησε συνέργιες με εταιρίες, όπως οι Coca-Cola 3E, Nestle Hellas S.A., Starbucks (Μαρινόπουλος - Εταιρεία εκμετάλλευσης καταστημάτων καφέ) και Καρφούρ-Μαρινόπουλος.

Συνεργασία με Coca-Cola 3E

Συνεργασία με Nestle Hellas S.A.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved