Το 2004, η Γραμμή Αερίου είχε την τιμή να συμμετέχει ενεργά στην τεχνική υποστήριξη της Λαμπαδηδρομίας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με τη Shell Gas, ανέλαβε την διάθεση, προς την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, των κλωβών για τους βωμούς της λαμπαδηδρομίας. Οι κλωβοί περιλάμβαναν  τις συστοιχίες των φιαλών που θα υποστήριζαν την παροχή των βωμών.

Παράλληλα, η εταιρία είχε την ευθύνη της ορθής λειτουργίας των βωμών αυτών και της διεκπεραίωσης των τελετών, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και προσωπικό. Ο κ. Κυράκης, μαζί με το επιτελείο των τεχνικών του, ακολούθησαν την πορεία που έκανε η Ολυμπιακή φλόγα, σε όλη την Ελλάδα, τόσο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, όσο και κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων, προκειμένου να καλύψουν των τεχνικές ανάγκες των τελετών της λαμπαδηδρομίας.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved