Φωτογρ. Επαγγελματικών Εγκ/σεων

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατάστημα Pizza Hut στην Καλλιθέα

Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατάστημα Pizza Hut στην Καλλιθέα για την τροφοδότηση μαγειρικών συσκευών αερίου.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved