Φωτογρ. Επαγγελματικών Εγκ/σεων

Εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Pizza Hut στη Λ.Αλεξάνδρας

Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στην Pizza Hut, στη Λ. Αλεξάνδρας. Σύνδεση του δικτύου εξωτερικά με τον μετρητή του αερίου. Σύνδεση του εσωτερικού δικτύου με επαγγελματικές συσκευές μαγειρέματος.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved