Φωτογρ. Κεντρικών Θερμάνσεων

Εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας, στο Μαρούσι, με χρήση επιδαπέδιου λέβητα συμπυκνώσεως

Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας, στο Μαρούσι. Κατασκευή δικτύου παροχής φυσικού αερίου από τον μετρητή αερίου έως τον επιδαπέδιο λέβητα αερίου. Αντικατάσταση του καυστήρα και του λέβητα πετρελαίου με τον επιδαπέδιο λέβητα συμπύκνωσης VKK 1606/3-Ε της Vaillant, με ισχύ 160kW και με ελεγμένο βαθμό απόδοσης έως 110%. Τοποθέτηση κατάλληλης καπνοδόχου. Σύνδεση του λέβητα του με το δίκτυο του φυσικού αερίου και με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης.

Το ποσοστό εξοικονόμηση ξεπερνάει το 50%.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved