Φωτογρ. Κεντρικών Θερμάνσεων

Εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας, στο Μαρούσι, με χρήση επίτοιχου λέβητα συμπυκνώσεως

Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας, στο Μαρούσι. Κατασκευή δικτύου παροχής φυσικού αερίου από τον μετρητή αερίου έως τον επίτοιχο λέβητα αερίου. Αντικατάσταση του καυστήρα και του λέβητα πετρελαίου με επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης RK100, με καυστήρα προαναμίξεως – inverter, της Radiant. Σύνδεσή του με το δίκτυο του φυσικού αερίου και με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved