Φωτογρ. Κεντρικών Θερμάνσεων

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε πολυκατοικία στο Μαρούσι.

Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε πολυκατοικία, στο Μαρούσι. Σύνδεση του δικτύου εξωτερικά με τον μετρητή του αερίου. Σύνδεση του εσωτερικού δικτύου με λέβητα.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved