Φωτογρ. Εγκ/σεων Μονοκατοικιών

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε οικία στο Χαλάνδρι.

Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε οικία στο Χαλάνδρι. Σύνδεση του δικτύου εξωτερικά με τον μετρητή. Σύνδεση του εσωτερικού δικτύου με κουζίνα αερίου.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved