Φωτογρ. Εγκ/σεων Μονοκατοικιών

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε οικία στο Π. Φάληρο.

Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε οικία στο Π. Φάληρο. Σύνδεση του δικτύου εξωτερικά με τον μετρητή. Σύνδεση του εσωτερικού δικτύου με κουζίνα αερίου.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved