Φωτογρ. Εγκ/σεων Μονοκατοικιών

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε οικία στην Ηλιούπολη

Μετρητής αερίου και σωληνογραμμή με χαλυβδοσωλήνα sch40. Διακόπτης με βαλβίδα θερμικής προστασίας στους 95°-100°C, ηλεκτρομαγνητική βάνα αερίου και σεισμική βάνα, ενεργοποιούμενη στα 5,4 - 5,6 richter.

Σύνδεση σωληνογραμμής με καυστήρα Weischaupt. Διακόπτης με βαλβίδα θερμικής προστασίας στους 95°-100°C. Ανοξείδωτο αντικραδασμικό με ρακόρ και pe max 4bar και φίλτρο αερίου, με πλέγμα από πολυπροπυλαίνιο standard 500mm.

Σωληνογραμμή sch40 και συγκολλήσεις τύπου BUTT-WELD, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις  των προδιαγραφών των API και BS.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved