Χρήσιμες Ερωτήσεις

11. Ποια η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να προκύψει, αναφορικά με τη θέρμανση, την ψύξη και τα ζ.ν.χ., από την εγκατάσταση ενός νέου «υβριδικού» συστήματος;

Όπως αναφέρουμε και σε προηγούμενη ερώτηση, το κόστος λειτουργίας ενός «υβριδικού» συστήματος και το ποσοστό οικονομίας που θα έχουμε μελλοντικά σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, είναι και ο κύριος παράγοντας βάσει του οποίου θα αποφασίσουμε κατά πόσον μας συμφέρει να αναλάβουμε το κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος.

Σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δώσει κανείς μία γενικευμένη απάντηση, καθότι το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • τις ενεργειακές ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου,
  • την υφιστάμενη μόνωσή του,
  • το συμβατικό σύστημα θέρμανσης, δροσισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, που διαθέτει και λειτουργεί ήδη,
  • τη λύση στην οποία θα καταλήξουμε αναφορικά με την εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος (ενδέχεται να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις αναφορικά με το πώς το υφιστάμενο συμβατικό σύστημα ενός κτιρίου μπορεί να συνδυαστεί με νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) κοκ.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved