Χρήσιμες Ερωτήσεις

10. Ποιες οι διαφορές κόστους ανάμεσα στους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και στα νέα «υβριδικά συστήματα» που προτείνονται;

Όταν αναφερόμαστε σε θέματα κόστους, θα πρέπει να υπολογίζουμε τόσο το κόστος της εγκατάστασης ενός συστήματος, που αποτελεί και την αρχική του επένδυση, όσο και το μετέπειτα λειτουργικό του κόστος, δηλαδή τις καταναλώσεις του μεταφρασμένες σε χρήματα. Συνεπώς, αν θελήσουμε να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος ενός συστήματος, θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου την ακόλουθη εξίσωση:

Συνολικό κόστος = κόστος εγκατάστασης + κόστος λειτουργίας

Μέχρι πρότινος, οι καταναλωτές, είτε επρόκειτο για οικιακούς πελάτες, είτε για επαγγελματίες (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), συνήθιζαν να αποφασίζουν για το τι σύστημα θα εγκαταστήσουν σε ένα κτίριο, αναφορικά με τη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, κυρίως βάσει του κόστους που θα είχε η αρχική του εγκατάσταση, μη λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη πόσο δαπανηρή θα μπορούσε να είναι μελλοντικά η λειτουργία του.

Συνήθως, οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο κοκ), σε σύγκριση με λύσεις, οι οποίες αφορούν σε συστήματα διαχείρισης της ενέργειας, τα οποία εκμεταλλεύονται και ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή ενέργεια, είναι πολύ πιο οικονομικά από άποψη κόστους αρχικής εγκατάστασης. Τι ισχύει όμως με την μελλοντική λειτουργία τους;

Όπως όλοι γνωρίζουμε και από προσωπική εμπειρία, το λειτουργικό κόστος ενός συμβατικού συστήματος έχει γίνει πλέον ασύμφορο, τουλάχιστον για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα πληρώνει κατά μέσο όρο:

  • 1,30€/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης,
  • περίπου 20% λιγότερο, σε σχέση με το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο και
  • 0,13€/kWh για το ρεύμα.

Αντιθέτως, τα εναλλακτικά συστήματα που εκμεταλλεύονται τα στοιχεία της φύσης και χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε εξ ολοκλήρου, είτε σε συνδυασμό με κάποιο υφιστάμενο συμβατικό σύστημα θέρμανσης, μπορούν να πετύχουν ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία να κυμαίνονται από 30% έως και 100%, αναλόγως με το σύστημα που εγκαθίσταται.

Συνεπώς, η διαφορά κόστους ανάμεσα σε ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης και σε ένα «υβριδικό» φαντάζει σαν μία ζυγαριά (βλέπε εικόνες), όπου στο ένα σκέλος της έχουμε το κόστος εγκατάστασης και στο άλλο το κόστος λειτουργίας. Στην πρώτη περίπτωση (συμβατικό σύστημα) το βάρος μετατοπίζεται στο κόστος λειτουργίας, ενώ στην δεύτερη (εναλλακτικό σύστημα) μετατοπίζεται στο αρχικό κόστος εγκατάστασης.

Η απόφαση για το αν αξίζει σαν επένδυση η εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος έγκειται στο κατα πόσον το επιπλέον κόστος που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος μπορεί να αποσβεστεί μεσοπρόθεσμα από τη διαφορά στο κόστος λειτουργίας.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved