Χρήσιμες Ερωτήσεις

7. Με ποιους τρόπους αξιοποιείται η χρήση της ηλιακής ενέργειας;

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να αξιοποιηθεί:

  • μέσω παθητικών συστημάτων. Τα παθητικά συστήματα αποτελούν ουσιαστικά δομικά στοιχεία του κτιρίου, τα οποία, αξιοποιώντας τους νόμους μεταφοράς θερμότητας, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν σε μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας, μέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού, και τον εγκλωβισμό της θερμότητας στο εσωτερικό του χώρου. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα συνδυάζονται και με τεχνικές φυσικού φωτισμού, καθώς και με τεχνικές για το φυσικό δροσισμό των κτιρίων το καλοκαίρι. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει τόσο σε νέα, όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.
  • μέσω ενεργητικών συστημάτων. Τα ενεργητικά (ή θερμικά) ηλιακά συστήματα αποτελούν μηχανολογικά συστήματα, τα οποία συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπουν σε θερμότητα, την αποθηκεύουν και τη διανέμουν, χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας. Χρησιμοποιούνται για θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για βιομηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για διάφορες αγροτικές εφαρμογές, για θέρμανση του νερού σε πισίνες κ.λ.π. Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες.
  • μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης περιοχών που είναι δύσκολο να πάρουν ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (απομονωμένα σπίτια, φάροι κ.α.). Στην Ελλάδα υπάρχουν προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας και η χρήση τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέχτηκαν από τον ιστότοπο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) http://www.cres.gr/energy-saving/technologies_technologies_ape.htm

Από τα τρία παραπάνω συστήματα, για εφαρμογές από αφορούν στην τροφοδότηση της θέρμανσης και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τα πιο κατάλληλα και αποδοτικά είναι τα ενεργητικά (ή αλλιώς θερμικά) συστήματα. Ο συνδυασμός τους με τα παθητικά ηλιακά συστήματα, επιφέρει ένα πιο άριστο αποτέλεσμα. Τα δε φωτοβολταϊκά συστήματα, αν και αρκετά διαδεδομένα πλέον στην χώρα μας, δεν αφορούν άμεσα την τροφοδότηση της θέρμανσης, αφού χρησιμοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και όχι θερμότητα.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved