Χρήσιμες Ερωτήσεις

5. Ποια τα προβλήματα και οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος οικιακός καταναλωτής ή ο Έλληνας επιχειρηματίας, σχετικά με την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου, αφορούν στο υψηλό κόστος χρήσης των συμβατικών συστημάτων και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • η χρήση συμβατικών συστημάτων, τα οποία λόγω μη-ορθολογικού αρχικού σχεδιασμού, είτε δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε, είτε καταναλώνουν παραπάνω ενέργεια από την απαιτούμενη (π.χ. καυστήρες και λέβητες με μεγαλύτερη ισχύ από τις πραγματικές απαιτήσεις του κτιρίου),
 • η ραγδαία αύξηση στην τιμή του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια,
 • η αντίστοιχη αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου και του υγραερίου,
 • η έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές ακόμη και εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής,
 • η μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, ως εναλλακτική μορφή θέρμανσης τον χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι, και η αντίστοιχη αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ,
 • η έλλειψη σωστής μόνωσης του κτιρίου,
 • η ανεπαρκής εξεύρεση προτάσεων ικανών να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα συμβατικά συστήματα που διαθέτουν.

Αν στα παραπάνω προβλήματα προσθέσουμε και την «στενότητα» στα συμβατικά ενεργειακά αποθέματα, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον κτιριακό τομέα - τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει κάθε χώρα, μέσω κατάλληλης εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας - καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων και προτάσεων οι οποίες:

 • να είναι πιο αποδοτικές,
 • να είναι οικονομικές στη χρήση τους,
 • να είναι φιλικές προς το περιβάλλον,
 • να έχουν τέτοιο αρχικό κόστος εγκατάστασης, ώστε να είναι εφικτή η μεσοπρόθεσμη απόσβεσή τους,
 • να εκμεταλλεύονται ως ένα βαθμό κάποια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ώστε να συντελείται μία σταδιακή απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας,
 • να μπορούν να συνδυαστούν με τα υφιστάμενα συμβατικά συστήματα ενός κτιρίου, ώστε τα τελευταία να μην «αχρηστεύονται» τελείως, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος εγκατάστασης και απόσβεσης,
 • να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις «διευκολύνσεις» που παρέχει το κράτος, στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. επιδοτούμενα προγράμματα, όπως το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτιμάται πως το κτίριο του μέλλοντος όχι απλά δεν θα καταναλώνει ενέργεια, αλλά θα παράγει κιόλας.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved