Χρήσιμες Ερωτήσεις

4. Σε ποιες μορφές ενέργειας αναφερόμαστε όταν κάνουμε λόγο για «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ);

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θεωρούνται φυσικές πηγές ενέργειας, οι οποίες ουσιαστικά είναι ανεξάντλητες, καθότι αναπληρώνονται μέσω των φυσικών κύκλων και φαινομένων. Οι κύριες μορφές ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

  • Ηλιακή ενέργεια: χρήση παθητικών, ενεργητικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία αξιοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία, είτε για την απλή αποθήκευση και διανομή ηλιακής ενέργειας σε μορφή θερμότητας, μέσω του φαινομένου του θερμοκηποίου, είτε για την μετατροπή της σε θερμότητα με μηχανολογικά συστήματα (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες), είτε για την μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα).
  • Αιολική ενέργεια: η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου (με ανεμογεννήτριες), για τη μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια.
  • Βιομάζα: καυσόξυλα, φυτικά και δασικά υπολείμματα, ζωικά απόβλητα, φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για χρήση ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και αστικά απορρίμματα και υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας.
  • Γεωθερμία:  χρήση της θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού. Αναλόγως με τις τιμές της, μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για τη θέρμανση κατοικιών, θερμοκηπίων κοκ.
  • Υδραυλική ενέργεια: αξιοποίηση της ροής του νερού, μέσω υδροστροβίλων, οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε ειδικές εγκαταστάσεις (υδροηλεκτρικοί σταθμοί).

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved