Χρήσιμες Ερωτήσεις

2. Πως καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες των κατοικιών σε θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά χρήσης με τους συμβατικούς τρόπους;

Αναφορικά με τη θέρμανση, το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ως κύρια πηγή καυσίμου το πετρέλαιο. Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί το ποσοστό χρήσης φυσικού αερίου, παρόλα αυτά το πετρέλαιο δεν παύει να αποτελεί την κύρια πηγή καυσίμου με ένα ποσοστό κάλυψης που υπερβαίνει το 50%.

Ο δροσισμός στις οικίες εξυπηρετείται κυρίως από κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Τα δε ζεστά νερά χρήσης εξυπηρετούνται είτε μέσω θερμοσιφώνων με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω ηλιακών θερμοσιφώνων με τη συμπληρωματική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω μπόιλερ με τη χρήση του πετρελαίου.

Η χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζεται κυρίως στη χρήση της ηλιακής ενέργειας, όταν πρόκειται για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία δεν αποτελούν όμως ενεργητικά ηλιακά συστήματα, που να μπορούν να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε θερμότητα, αλλά συστήματα τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved