Εγκαταστάσεις Φιαλών

Διατάξεις για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις με Φιάλες

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εσωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης

Ο τεχνικός κανονισμός του 2003, περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτήρια (πλην βιοτεχνιών-βιομηχανιών) προβλέπει για ενιαίους εσωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης τα ακόλουθα:
1. Για χώρους συνολικού όγκου μέχρι 20 m³: «επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο μίας φιάλης υγραερίου (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) χωρητικότητας μέχρι 25 kg. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο μίας φιάλης υγραερίου μη συνδεδεμένης, είτε αυτή είναι πλήρης, εφεδρική είτε κενή.»
2. Για χώρους συνολικού όγκου άνω των 20 m³ μέχρι και 50 m³: «επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 2 φιαλών υγραερίου (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) συνδεδεμένων σε συστοιχία συνολικής χωρητικότητας σε υγραέριο μέχρι 50 kg. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο μίας φιάλης υγραερίου μη συνδεδεμένης, είτε αυτή είναι πλήρης, εφεδρική είτε κενή.»
3. Για χώρους συνολικού όγκου άνω των 50 m³: «επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι 4 φιαλών υγραερίου (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο) συνδεδεμένων σε συστοιχία συνολικής χωρητικότητας σε υγραέριο μέχρι 100 kg. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η αποθήκευση δύο φιαλών υγραερίου μη συνδεδεμένων, είτε αυτές είναι πλήρεις, εφεδρικές είτε κενές.»

Σε περίπτωση που τοποθετηθεί συστοιχία φιαλών και οι φιάλες αυτές είναι προπανίου (13κιλες και 25κιλες φιάλες), είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου.

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εξωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης

Ο τεχνικός κανονισμός προβλέπει ρητώς τα ακόλουθα:
1. Για εγκατάσταση σε ισόγειο εξωτερικό χώρο επαγγελματικής χρήσης: μέχρι 20 συνδεδεμένες μεταξύ τους φιάλες (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο), συνολικής χωρητικότητας μέχρι 500 kg. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται η εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο.
2. Για εγκατάσταση σε εξώστες κτιρίων (μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κ.λ.π.): μέχρι 4 φιάλες συνολικού περιεχομένου μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους χώρους.

Ειδικές μελέτες και αδειοδότηση από την Πολεοδομία

Ο τεχνικός κανονισμός αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με φιάλες υγραερίου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των φιαλών.

  • Κατηγορία Ο: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με έως και 4 φιάλες υγραερίου, συνολικής χωρητικότητας σε υγραέριο μέχρι 100 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 0 δεν απαιτείται μελέτη προς την πολεοδομία και αδειοδότηση.

  • Κατηγορία 1: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με περισσότερες των 4 φιαλών υγραερίου με συνολική χωρητικότητα υγραερίου άνω των 100 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 1 είναι υποχρεωτική η κατάθεση μελέτης προς την πολεοδομία για έγκριση και αδειοδότηση.
  •  

    © 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved