Εγκαταστάσεις Φιαλών

Διατάξεις για Οικιακές Εγκαταστάσεις με Φιάλες

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εσωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης

Ο τεχνικός κανονισμός του 2003, περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτήρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών) ρητά αναφέρει ότι σε κάθε εσωτερικό χώρο οικιακής χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο 1 φιάλης (βουτάνιο, μίγμα), δηλαδή φιάλης μέχρι 10 κιλών.

Απαγορεύεται:
1. Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε χώρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υπνοδωμάτια.
2. Η εγκατάσταση φιαλών περισσότερο των 10kg έκαστη (δηλαδή φιάλες προπανίου).
3. Η εγκατάσταση περισσότερων των 3 φιαλών, στο σύνολο των εσωτερικών χώρων της ίδιας ιδιοκτησίας.
4. Η εγκατάσταση φιαλών σε συστοιχία.
5. Η εγκατάσταση φιαλών σε υπόγειους χώρους

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εξωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης

Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκατεστημένων φιαλών, σε εξωτερικούς χώρους οικιών, έχει ως ακολούθως:
1. Για εγκατάσταση σε ισόγειο εξωτερικό χώρο οικίας: επιτρέπονται μέχρι 10 συνδεδεμένες μεταξύ τους φιάλες (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο), συνολικής χωρητικότητας μέχρι 250kg. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται, δίχως να είναι υποχρεωτική, η εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο.
2. Για εγκατάσταση σε εξώστες κτιρίων (μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κ.λ.π.): επιτρέπονται μέχρι 4 φιάλες, συνολικού περιεχομένου σε υγραέριο μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Ειδικές μελέτες και αδειοδότηση από την Πολεοδομία

Ο τεχνικός κανονισμός αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με φιάλες υγραερίου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των φιαλών.

  • Κατηγορία Ο: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι οικιακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με έως και 3 φιάλες συνολικής χωρητικότητας υγραερίου μέχρι 30 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 0 δεν απαιτείται μελέτη προς την πολεοδομία και αδειοδότηση.
  • Κατηγορία 1: Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι οικιακές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με περισσότερες από 3 φιάλες συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 kg. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας 1 είναι υποχρεωτική η κατάθεση μελέτης προς την πολεοδομία για έγκριση και αδειοδότηση.
  •  

    © 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved