Φωτογραφίες Συστημάτων

Υβριδικό σύστημα που συνδυάζει λέβητα στερεών καυσίμων με λέβητα πετρελαίου σε οικία, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης

Σε υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης, σε οικία στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, το οποίο τροφοδοτείτο αποκλειστικά από έναν λέβητα πετρελαίου, προστέθηκε κι ένας λέβητας στερεών καυσίμων Hydrowood, για λόγους εξοικονόμησης. Το νέο υβριδικό σύστημα επιτρέπει πλέον, μέσω κατάλληλων προσαρμογών και αυτοματισμών, την τροφοδότηση της κεντρικής θέρμανσης και από τους δύο λέβητες, αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες της οικίας.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved