Φωτογραφίες Συστημάτων

Εγκατάσταση λέβητα αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης σε οικία στο Μαρούσι

Εγκατάσταση λέβητα αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης, σε συνδυασμό με αντιστάθμιση, σε πολυκατοικία στο Μαρούσι, για την τροφοδότηση της θέρμανσης. Λέβητας συμπύκνωσης της Radiant με ισχύ 100kW.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved