Φωτογραφίες Συστημάτων

Πλήρες ηλιοθερμικό σύστημα για παραγωγή ζ.ν.χ. σε εξοχική κατοικία

Πλήρες ηλιοθερμικό σύστημα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για υποβοήθηση θέρμανσης, σε εξοχική κατοικία.

Αναλυτικότερα το σύστημα περιλαμβάνει:

  • ηλιακούς συλλέκτες σωλήνων κενού εισαγωγής, συνολικής επιφάνειας απορρόφησης 5,60τ.μ.
  • ταμιευτήρας θερμοκρασιακής διαστρωμάτωσης 1500lt, για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. και για μελλοντική υποβοήθηση θέρμανσης
  • ηλιακός σταθμός με ενσωματωμένο ελεγκτή ηλιοθερμικού συστήματος με ένδειξη των ηλιακών κερδών
  • έναν σταθμό παραγωγής Ζ.Ν.Χ. για υγιεινή παραγωγή ζεστού νερού με αντιρροή νερού χρήσης και νερού θέρμανσης
  • έναν υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου,
  • τους κατάλληλους αυτοματισμούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό ενός ελεγκτή και των παρελκόμενων τους.

Το σύστημα καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες 6-12 ατόμων για ζεστά νερά χρήσης (45οC), με ποσοστό κάλυψης από τον ήλιο κατά 90-94%.

Αρχείο pdf:OIKIA_EPIDAVROS.pdf

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved