Φωτογραφίες Συστημάτων

Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση, ψύξη & παραγωγή ζ.ν.χ. σε συνδυασμό με υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου και ψύκτη σε οικία, στην Πολιτεία.

Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση, ψύξη & παραγωγή ζ.ν.χ. σε συνδυασμό με υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου και ψύκτη σε οικία, στην Πολιτεία.

Το συγκεκριμένο ηλιοθερμικό σύστημα οικίας στην Πολιτεία περιλαμβάνει:

  • ηλιακούς συλλέκτες, ελληνικής κατασκευής συνολικής επιφάνειας 10m2,
  • έναν υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου,
  • έναν υφιστάμενο ψύκτη Trane,
  • δύο ηλιακούς σταθμούς Lovato, ιταλικής κατασκευής,
  • ένα δοχείο αδρανείας Zanni 500lt, ιταλικής κατασκευής
  • δύο (2) δοχεία αποταμίευσης (boiler) 300lt. έκαστο, ελληνικής κατασκευής. Το ένα εξυπηρετεί τις ανάγκες παραγωγής ζ.ν.χ. για τα τρία επίπεδα, σε συνδυασμό με 5m2 ηλιακούς συλλέκτες. Tο άλλο εξυπηρετεί τις ανάγκες παραγωγής ζ.ν.χ. για το τέταρτο επίπεδο, σε συνδυασμό με τα επιπλέον 5m2 ηλιακούς συλλέκτες,
  • τους κατάλληλους αυτοματισμούς για τη σωστή και αποδοτική ενσωμάτωση όλων των συσκευών στο σύστημα.

Αρχείο pdf:OIKIA_POLITEIA.pdf

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved