Κιτ Υλικών για Εγκαταστάσεις

Κιτ Υλικών Συστήματος μονής φιάλης για τοποθέτηση εκτός οικίας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Έναν ρυθμιστή 6kg/h, 37mbar, με ασφάλεια SBV.
2. Το στήριγμα του ρυθμιστή
3. Έναν εύκαμπτο ελαστικό σύνδεσμο φιαλών 1,00μ.
4. Έναν κεντρικό διακόπτη 1/2"
5. Ένα ρακόρ αρσ.-θηλ. 1/2

Σύνολο Εξαρτημάτων : 90,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

6. Ένα ανοξείδωτο flexible 1,50μ, συνοδευόμενο από έναν ταχυσύνδεσμο, ο οποίος επιτρέπει την ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τη σωληνογραμμή, όποτε αυτό απαιτηθεί. Χρησιμοποιείται για την τελική σύνδεση της συσκευής με τη σωληνογραμμή. Διατίθεται και σε μεγέθη του 1,00μ. και των 2,00μ.

Τιμή Ανοξείδωτου Flexible Συσκευής 1.50m : 75,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ :

  • 165,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved