Κιτ Υλικών για Εγκαταστάσεις

Κιτ Υλικών Συστήματος ΟΙΚΟ (σύστημα δύο φιαλών)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Έναν χειροκίνητο μεταγωγέα
2. Το στήριγμα του μεταγωγέα
3. Δύο εύκαμπτους ελαστικούς συνδέσμους φιαλών 1,00μ
4. Έναν ρυθμιστή 6kg/h, 37mbar με ασφάλεια SBV.
5. Έναν κεντρικό διακόπτη 1/2"
6. Ένα ρακόρ αρσ.-θηλ. 1/2

Σύνολο Εξαρτημάτων : 170,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

7. Ένα ανοξείδωτο flexible 1,50μ, συνοδευόμενο από έναν ταχυσύνδεσμο, ο οποίος επιτρέπει την ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από την σωληνογραμμή, όποτε αυτό απαιτηθεί. Χρησιμοποιείται για την τελική σύνδεση της συσκευής με τη σωληνογραμμή. Διατίθεται και σε μεγέθη του 1,00μ. και των 2,00μ.

Τιμή Ανοξείδωτου Flexible Συσκευής 1.50m : 75,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

8. Κιβώτιο ανοξείδωτο αποθήκευσης δύο (2) φιαλών υγραερίου (10κιλων ή 13κιλων). Διαστάσεις 84(Υ) Χ 74(Μ) Χ 43(Π) cm.

Τιμή Κιβωτίου : 250,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΙΤ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ:

  • 495,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved