Κιτ Υλικών για Εγκαταστάσεις

Κιτ Υλικών Συστήματος μονής φιάλης για τοποθέτηση εντός της οικίας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Έναν ρυθμιστή πίεσης 2,5kg/h, 30mbar, με ενσωματωμένο διακόπτη και test point, ο οποίος διαθέτει ασφάλεια πίεσης στα 100mbar και θερμική ασφάλεια στους 100°C
2. Μία μούφα 1/2"
3. Ένα ανοξείδωτο flexible 2,00, συνοδευόμενο από έναν ταχυσύνδεσμο, για την τελική σύνδεση της συσκευής με τη φιάλη (συγκεκριμένα με τον ρυθμιστή).


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΦΙΑΛΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ :

  • 160,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Προσοχή! Για να είναι εφικτή η χρήση του παραπάνω συστήματος, το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η φιάλη δεν πρέπει να απέχει από τη συσκευή πάνω από 1,0-1,5 μέτρο.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved