Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υγραερίου σε ξενοδοχείο στην Μύκονο

Επιδιορθώσεις σε υφιστάμενη εγκατάσταση υγραερίου (μετατροπές στα δίκτυα παροχής υγραερίου, τοποθέτηση νέων συστημάτων ρύθμισης της πίεσης, τελική σύνδεση μαγειρικών συσκευών αερίου κα) σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved