Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών στην εταιρεία D.D. Food Supplies, στη Μαγούλα

Εγκατάσταση δύο υπόγειων δεξαμενών 5000lt. έκαστη, με καθοδική προστασία, στην εταιρεία D.D. Food Supplies, στη Μαγούλα. Κατασκευή δικτύου παροχής υγραερίου, με τα κατάλληλα συστήματα ρύθμισης της πίεσης. Τροφοδότηση ατμολέβητα, ελαιόθερμου και επιτοίχιου λέβητα.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved