Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υπέργειων δεξαμενών στη Μεταλουμίν

Εγκατάσταση τριώ υπέργειων δεξαμενών, 9.000lt έκαστη, στη Μεταλουμίν (βιομηχανία παραγωγής αλουμινίου), στο Μενίδι. Σύνδεση δικτύου με επαγγελματικές συσκευές (φούρνους κ.α.).

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved