Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών σε βιομηχανία κατασκευής ηλιακών, στο Πολυδένδρι Αττικής

Εγκατάσταση δύο υπόγειων δεξαμενών, 5.000lt έκαστη, με καθοδική προστασία, σε βιομηχανία κατασκευής ηλιακών, στο Πολυδένδρι Αττικής. Σύνδεση του δικτύου με καυστήρα σε λεβητοστάσιο και με φλόγιστρα συγκόλλησης.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved