Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών στο ξενοδοχείο Plaza Resort

Εγκατάσταση δύο υπόγειων δεξαμενών, 5.000lt έκαστη, με καθοδική προστασία, στο ξενοδοχείο Plaza Resort, στην Ανάβυσσο. Σύνδεση δικτύου με επαγγελματικές συσκευές μαγειρέματος και με δύο λέβητες για θέρμανση και ζεστά νερά.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved