Φωτογρ. Ατομικών Θερμάνσεων

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε διαμέρισμα στο Κουκάκι

Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε διαμέρισμα στο Κουκάκι, για την τροφοδότηση ατομικού επιτοίχιου λέβητα αερίου.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved