Φωτογρ. Ατομικών Θερμάνσεων

Αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου σε διαμέρισμα στην Αθήνα, με χρήση επίτοιχου λέβητα

Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για αυτονόμηση διαμερίσματος από κεντρική θέρμανση σε πολυκατοικία στου Γκύζη. Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου από τον μετρητή μέχρι και τον επίτοιχο λέβητα. Σύνδεση του δικτύου με επίτοιχο λέβητα αερίου Veissmann.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved