Φωτογρ. Ατομικών Θερμάνσεων

Αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, με χρήση επίτοιχου λέβητα

Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για αυτονόμηση διαμερίσματος από κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας σε πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή. Σύνδεση της εγκατάστασης με επίτοιχο λέβητα αερίου της Vaillant.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved