Έργα - Εγκαταστάσεις

Βιομηχανία αλλαντικών "Υφαντής"

Εγκατάσταση συστήματος ρύθμισης και αντικατάσταση δύο υπόγειων δεξαμενών υγραερίου 9.000lt έκαστη, στην βιομηχανία αλλαντικών "Υφαντής".

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved