Έργα - Εγκαταστάσεις

Frigo Glass - Κ. Αχαΐα

Επαναπιστοποίηση υπόγειας δεξαμενής υγραερίου 50.000lt, στην "Frigo Glass", στην Κ. Αχαΐα.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved