Έργα - Εγκαταστάσεις

Ελληνικά Γαλβανιστήρια - Οινόφυτα

Εγκατάσταση υπόγειας δεξαμενής υγραερίου 18.000lt στα Ελληνικά Γαλβανιστήρια, στα Οινόφυτα. Σύστημα ρύθμισης της πίεσης και εγκατάσταση ενός εξαεριωτή 200kg/h.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved