Έργα - Εγκαταστάσεις

Καραμελοποιία Olympic - Γαστούνη Ηλείας

Εγκατάσταση δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου 5.000lt έκαστη, στην καραμελοποιία Olympic, στη Γαστούνη Ηλείας, καθώς και δικτύου υψηλής, μέσης και χαμηλής φάσης.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved