Έργα - Εγκαταστάσεις

Συσκευαστήριο Τόμπρα - Αργολίδα

Εγκατάσταση δύο υπέργειων δεξαμενών 500lt στο συσκευαστήριο του Τόμπρα, στην Αργολίδα.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved