Έργα - Εγκαταστάσεις

Εταιρεία Van Leer - Μάνδρα

Εργασίες συντήρησης και επαναπιστοποίησης σε υπέργεια δεξαμενή υγραερίου 9.000lt στην εταιρεία Van Leer, στη Μάνδρα. Υδραυλική δοκιμή κ.ο.κ.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved