Έργα - Εγκαταστάσεις

Βιομηχανία - Οινόφυτα

Εργασίες συντήρησης και επαναπιστοποίησης σε υπέργεια δεξαμενή υγραερίου 9.000lt σε βιομηχανία στα Οινόφυτα.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved