Έργα - Εγκαταστάσεις

Εργαστάσιο "Tasty Food" -'Aγιος Στέφανος

Εργασίες συντήρησης και επαναπιστοποίησης δύο δεξαμενών 5000lt έκαστη και τριών εξαεριωτών υγραερίου 200kg/h έκαστος, στο εργοστάσιο της "Tasty Food", στον 'Aγιο Στέφανο.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved