Έργα - Εγκαταστάσεις

Κατασκηνώσεις "Ranch"-Σοφικό Κορινθίας

Εγκατάσταση τεσσάρων δεξαμενών 2 Χ 5000lt (υπόγεια και υπέργεια) και 2 Χ 2000lt (υπέργειες), καθώς και δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, στις κατασκηνώσεις "Ranch", στο Σοφικό Κορινθίας. Εγκατάσταση συστήματος ρύθμισης.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved