Φωτογραφίες Επαγγελματικών

Εγκατάσταση συστοιχίας στο κατάστημα Pizza Hut, στην Κοραή

Εγκατάσταση συστοιχίας τεσσάρων φιαλών υγραερίου, στο κατάστημα Pizza Hut, στην Κοραή, για την τροφοδότηση μαγειρικών συσκευών αερίου. Φιάλες 25κιλες προπανίου Shell Gas.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved