Φωτογραφίες Οικιακών

Εγκατάσταση με μία φιάλη υγραερίου, σε εξωτερικό χώρο οικίας στη Βάρη

Εγκατάσταση μίας φιάλης υγραερίου, σε εξωτερικό χώρο οικίας στη Βάρη, και σύνδεσή της με κουζίνα αερίου. Φιάλη 10κιλη μίγματος Shell Gas.

Το σύστημα της μίας φιάλης περιλαμβάνει έναν ρυθμιστή χαμηλής πίεσης, έναν κεντρικό διακόπτη, το flexible σύνδεσης με τη φιάλη. Το υγραέριο οδηγείται μέχρι το εσωτερικό της οικίας, μέσω μίας σωληνογραμμής, κατασκευασμένης από ειδικό χαλκοσωλήνα αερίου. Στο εσωτερικό της οικίας, η σωληνογραμμή του αερίου συνδέεται με τη συσκευή του αερίου μέσω ενός ειδικού ανοξείδωτου flexible, που διαθέτει ταχυσύνδεσμο με θερμική ασφάλεια.

Κουζίνα αερίου Smeg της εταιρείας Petco.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved