Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές αντλίες

Η ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται στο έδαφος. Μάλιστα η θερμότητα που παράγεται από τον ήλιο αρχίζει να αποθηκεύεται στο υπέδαφος από τις πρώτες ημέρες της άνοιξης έως και το φθινόπωρο, πόσο μάλλον τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι ακτίνες του ήλιου διεισδύουν βαθιά μέσα στο έδαφος. Αυτή τη διαθέσιμη θερμική ενέργεια του εδάφους αξιοποιούν οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved