Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις

Συστοιχία φιαλών για επαγγελματική χρήση με 4 φιάλες

Η πιο συνηθισμένη εγκατάσταση συστοιχίας φιαλών, για επαγγελματική χρήση, αποτελείται συνήθως από 4 (τέσσερις) 13κιλες ή 25κιλες φιάλες προπανίου. Η συστοιχία τοποθετείται είτε σε εσωτερικό, είτε σε εξωτερικό χώρο του κτηρίου.

Η συστοιχία των 4 φιαλών απαρτίζεται από τα ακόλουθα βασικά μέρη:

1. Δύο κολλεκτέρ για δύο φιάλες με βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο
2. Έναν χειροκίνητο μεταγωγέα με διπλό διακόπτη, ο οποίος ενώνει τα δύο κολλεκτέρ μεταξύ τους.
3. Τέσσερις ελαστικούς συνδέσμους φιαλών (Flexible φιάλης), οι οποίοι ενώνουν τα κολλεκτέρ με τη φιάλη.
4. Έναν Ρυθμιστή Υψηλής Πίεσης
5. Έναν Ρυθμιστή Χαμηλής Πίεσης
6. Έναν κεντρικό διακόπτη
7. Σωληνογραμμή Αερίου. Χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνας αερίου, σε συνδυασμό με διάφορα εξαρτήματα αερίου (μαστοί, καμπύλες, υλικά στήριξης κ.α.), για τη δημιουργία ενός δικτύου παροχής αερίου, από το σημείο που θα τοποθετηθεί η φιάλη μέχρι το σημείο που βρίσκεται, εντός της οικίας, η συσκευή αερίου.
8. Ανοξείδωτο flexible συσκευών με ταχυσύνδεσμο. Χρησιμοποιείται για την τελική ένωση των συσκευών με τη σωληνογραμμή αερίου. Στο ένα άκρο του ενώνεται με έναν ταχυσύνδεσμο, ο οποίος διαθέτει και θερμική ασφάλεια στους 100°C. Ο ταχυσύνδεσμος αυτός λειτουργεί και ως διακόπτης και επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από τον χαλκοσωλήνα, ακόμα και όταν η φιάλη είναι ανοιχτή.

Παρατήρηση: Ο ακριβής αριθμός των φιαλών που θα απαιτηθούν σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών που θα λειτουργήσουν με υγραέριο, καθώς και από τις καταναλώσεις της κάθε συσκευής.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved