Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις

Σύστημα ΟΙΚΟ (Εγκατάσταση με δύο συνδεδεμένες φιάλες)

Η πολύχρονη εμπειρία, η διαρκής αναζήτηση υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων προϊόντων και η συστηματοποίηση της εργασίας σε συνδυασμό με την τυποποίηση των εξαρτημάτων οδήγησαν στην δημιουργία του συστήματος ΟΙΚΟ. Η συγκεκριμένη ενεργειακή λύση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Shell Gas και ήρθε να καλύψει τα κενά που δημιουργούσε η απουσία δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και εκτός Αθηνών. Αποτελεί την ιδανική λύση για όσους επιθυμούν να εγκαταστήσουν συσκευές αερίου με μικρές καταναλώσεις (κουζίνες, BBQ, ταχυθερμαντήρες νερού, τζάκια αερίου κ.α.) και δεν διαθέτουν παροχή φυσικού αερίου.

Πρόκειται για ένα σύστημα που ενώνει δύο φιάλες υγραερίου, εκ των οποίων η μία φιάλη είναι σε λειτουργία και η δεύτερη είναι σε αναμονή, για να χρησιμοποιηθεί μόλις τελειώσει η πρώτη. Το σύστημα των δύο φιαλών τοποθετείται μέσα σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο (ανοξείδωτο ερμάριο ειδικά σχεδιασμένο για φιάλες υγραερίου), πάνω στον οποίο προσαρμόζεται και ένα επαγγελματικό BBQ υγραερίου. Το Σύστημα ΟΙΚΟ εγκαθίσταται στον εξωτερικό χώρο της οικίας (μπαλκόνι, βεράντα ή ισόγειο εξωτερικό χώρο), σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Το Σύστημα ΟΙΚΟ αποτελείται από τα εξής μέρη:

1. Έναν Χειροκίνητο Μεταγωγέα, ο οποίος ενώνει τις δύο φιάλες μεταξύ τους. Μόλις τελειώσει η φιάλη που βρίσκεται σε λειτουργία, με το γύρισμα ενός διακόπτη, αρχίζει η παροχή από τη φιάλη που βρίσκεται σε αναμονή, ώστε ο χρήστης να μην ξεμένει ποτέ χωρίς φιάλη.
2. Έναν Ρυθμιστή Χαμηλής Πίεσης
? Ρυθμιστής 6kg 30mbar, αν πρόκειται για 10κιλες φιάλες (μίγμα)
? Ρυθμιστής 6kg 37mbar, αν πρόκειται για φιάλες προπανίου (13κιλών φιάλες και άνω)
3. Δύο ελαστικούς συνδέσμους φιαλών (flexible φιάλης). Κάθε flexible φιάλης ενώνει τον μεταγωγέα με την κάθε φιάλη.
4. Ένα κεντρικό διακόπτη
5. Ένα ανοξείδωτο ερμάριο αποθήκευσης των φιαλών.
6. Ένα BBQ υγραερίου, ειδικά σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στο ερμάριο. Για τη σύνδεσή του με το δίκτυο απαιτείται ένα ανοξείδωτο flexible και μερικά εξαρτήματα αερίου.
7. Σωληνογραμμή Αερίου. Χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνας αερίου, σε συνδυασμό με διάφορα εξαρτήματα αερίου (μαστοί, καμπύλες, υλικά στήριξης κ.α.), για τη δημιουργία ενός δικτύου παροχής αερίου, από το σημείο που θα τοποθετηθούν οι φιάλες μέχρι το σημείο που βρίσκεται, εντός της οικίας, η συσκευή αερίου.
8. Ένα ανοξείδωτο Flexible Συσκευής με Ταχυσύνδεσμο. Χρησιμοποιείται για την τελική ένωση της συσκευής με τη σωληνογραμμή αερίου. Στο ένα άκρο του ενώνεται με έναν ταχυσύνδεσμο, ο οποίος διαθέτει και θερμική ασφάλεια στους 100°C. Ο ταχυσύνδεσμος αυτός λειτουργεί και ως διακόπτης και επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από τον χαλκοσωλήνα, ακόμα και όταν η φιάλη είναι ανοιχτή.

Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί να ένα σύστημα ανίχνευσης, το οποίο περιλαμβάνει:
1. Ανιχνευτή αερίου, ο οποίος τοποθετείται στον εσωτερικό χώρο της οικίας εκεί που βρίσκεται η συσκευή και προειδοποιεί ηχητικά σε περίπτωση διαρροής υγραερίου στον χώρο αυτό.
2. Ηλεκτρομαγνητική αερίου. Σε συνδυασμό πάντα με τον ανιχνευτή αερίου, τοποθετείται στο σύστημα των φιαλών. Μόλις ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί, δίνει σήμα στην ηλεκτρομαγνητική και διακόπτει την παροχή υγραερίου από τις φιάλες.

Αρχείο pdf:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ_OIKO.pdf

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved