Οικιακές Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση με μία φιάλη εκτός του χώρου της οικίας

Ο τεχνικός κανονισμός περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια προβλέπει ότι στην έξοδο της βαλβίδας της φιάλης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ρυθμιστής πίεσης, η πίεση εξόδου του οποίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50mbar.

Η εγκατάστασης συσκευής αερίου με μία φιάλη, η οποία τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο της οικίας (ισόγειο ή εξώστη) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Έναν Ρυθμιστή Χαμηλής Πίεσης
- Ρυθμιστής 6kg 30mbar, αν πρόκειται για 10κιλη φιάλη (μίγμα)
- Ρυθμιστής 6kg 37mbar, αν πρόκειται για φιάλη προπανίου (13κιλών φιάλη και άνω)
2. Έναν ελαστικό σύνδεσμο φιάλης (Flexible φιάλης), ο οποίος ενώνει τον ρυθμιστή με τη φιάλη.
3. Έναν κεντρικό διακόπτη
4. Σωληνογραμμή Αερίου. Χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνας αερίου, σε συνδυασμό με διάφορα εξαρτήματα αερίου (μαστοί, καμπύλες, υλικά στήριξης κ.α.), για τη δημιουργία ενός δικτύου παροχής αερίου, από το σημείο που θα τοποθετηθεί η φιάλη μέχρι το σημείο που βρίσκεται, εντός της οικίας, η συσκευή αερίου.
5. Ένα ανοξείδωτο flexible συσκευής με ταχυσύνδεσμο. Χρησιμοποιείται για την τελική ένωση της συσκευής με τη σωληνογραμμή αερίου. Στο ένα άκρο του ενώνεται με έναν ταχυσύνδεσμο, ο οποίος διαθέτει και θερμική ασφάλεια στους 100°C. Ο ταχυσύνδεσμος αυτός λειτουργεί και ως διακόπτης και επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από τον χαλκοσωλήνα, ακόμα και όταν η φιάλη είναι ανοιχτή.

Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί να ένα σύστημα ανίχνευσης, το οποίο περιλαμβάνει:
1. Ανιχνευτή αερίου, ο οποίος τοποθετείται στον εσωτερικό χώρο της οικίας εκεί που βρίσκεται η συσκευή και προειδοποιεί ηχητικά, σε περίπτωση διαρροής υγραερίου στον χώρο αυτό.
2. Ηλεκτρομαγνητική αερίου. Σε συνδυασμό πάντα με τον ανιχνευτή αερίου, η ηλεκτρομαγνητική τοποθετείται στο σύστημα των φιαλών. Μόλις ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί, δίνει σήμα στην ηλεκτρομαγνητική και διακόπτει την παροχή υγραερίου από τις φιάλες.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved