Οικιακές Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση με μία φιάλη εντός του χώρου της οικίας

Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό για τις εγκαταστάσεις υγραερίου σε κτήρια, σε κάθε εσωτερικό χώρο οικιακής χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο 1 φιάλης βουτανίου ή μίγματος, δηλαδή φιάλης μέχρι 10 κιλών.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:
1. Έναν ρυθμιστή χαμηλής πίεσης που υποβιβάζει την πίεση στα 30mbar και διαθέτει θερμική ασφάλεια και ασφάλεια πίεσης.
2. Ένα ανοξείδωτο flexible συσκευής με ταχυσύνδεσμο, ο οποίος διαθέτει θερμική ασφάλεια. Ο ταχυσύνδεσμος αυτός λειτουργεί ως διακόπτης, επιτρέποντας την αποσύνδεση της συσκευής από τη φιάλη ακόμα και όταν η τελευταία είναι ανοιχτή. Επιπλέον, η θερμική ασφάλεια επιτρέπει την διακοπή της παροχής στο σημείο αυτό, σε περίπτωση που προκληθεί κάποια πυρκαγιά και αυξηθεί η θερμοκρασία πέραν των 100°C.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved