1. Ποιες είναι οι κύριες ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου;

Περισσότερες Πληροφορίες...

2. Πως καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες των κατοικιών σε θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά χρήσης με τους συμβατικούς τρόπους;

Περισσότερες Πληροφορίες...

3. Ποια τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας στο θέμα της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων;

Περισσότερες Πληροφορίες...

4. Σε ποιες μορφές ενέργειας αναφερόμαστε όταν κάνουμε λόγο για «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ);

Περισσότερες Πληροφορίες...

5. Ποια τα προβλήματα και οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου;

Περισσότερες Πληροφορίες...

6. Ποια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ενός κτιρίου, ειδικά στην Ελλάδα;

Περισσότερες Πληροφορίες...

7. Με ποιους τρόπους αξιοποιείται η χρήση της ηλιακής ενέργειας;

Περισσότερες Πληροφορίες...

8. Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά των λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πέραν της ηλιακής) στην τροφοδότηση της θέρμανσης και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ένα κτίριο;

Περισσότερες Πληροφορίες...

9. Με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιο αποδοτικά τα ενεργητικά (θερμικά) ηλιακά συστήματα και γιατί τις νέες εφαρμογές που προκύπτουν τις αποκαλούμε «ανοιχτά υβριδικά συστήματα»;

Περισσότερες Πληροφορίες...

10. Ποιες οι διαφορές κόστους ανάμεσα στους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και στα νέα «υβριδικά συστήματα» που προτείνονται;

Περισσότερες Πληροφορίες...

11. Ποια η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να προκύψει, αναφορικά με τη θέρμανση, την ψύξη και τα ζ.ν.χ., από την εγκατάσταση ενός νέου «υβριδικού» συστήματος;

Περισσότερες Πληροφορίες...

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved